Quy định mới về cấp biển số xe ô tô.

  Theo thông tư 24/2023/TT-BCA vừa được Bộ Công An ban hành, dưới đây là một số điểm thay đổi đáng lưu ý trong việc cấp mới, thu hồi biển số xe cơ giới. Nói cho dễ hình dung thì kể từ 15/8, sẽ có rất nhiều thay đổi liên quan tới việc chúng ta sử dụng biển số xe con.

Hiểu thế nào về công nghệ mạng 5G.

Hiểu thế nào về công nghệ mạng 5G.

5G sẽ là công nghệ mạng của tương lai với tốc độ gấp 10 lần 4G, độ trễ cực thấp nhưng cũng có những nhược điểm riêng.

Bài ngày hôm trước Bài ngày hôm sau