Điều trị đau dây thần kinh sau Zona.

  Varicella-zoster virus (VZV) gây nên bệnh thủy đậu và bệnh zona. Sau khi bị nhiễm trùng tiên phát (thủy đậu), VZV tiềm ẩn trong các thần kinh giao cảm trước khi được tái hoạt, theo dây thần kinh cảm giác tới da gây bệnh zona.

Dấu ấn sinh học liên quan đến đau nửa đầu.

Dấu ấn sinh học liên quan đến đau nửa đầu.

Dấu ấn sinh học là một chỉ số đo lường được của một số trạng thái hoặc tình trạng sinh học. Dấu ấn sinh học thường được đo lường và đánh giá để kiểm tra các quá trình sinh học bình thường, quá trình gây bệnh hoặc phản ứng dược lý với một can thiệp trị liệu.

Đau đầu - Cách tiếp cận như nào?
Đau đầu - Cách tiếp cận như nào?
Đau chi ma ... xuất hiện sau phẫu thuật cắt cụt chi thể.
Đau chi ma ... xuất hiện sau phẫu thuật cắt cụt chi thể.
Zona thần kinh ở vùng mắt và Đau thần kinh sau tổn thương.
Zona thần kinh ở vùng mắt và Đau thần kinh sau tổn thương.
Đau đầu do đau dây thần kinh chẩm.
Đau đầu do đau dây thần kinh chẩm.
Đau đầu.
Đau đầu.
Điều trị ĐAU do co cứng cơ sau Đột quỵ não
Điều trị ĐAU do co cứng cơ sau Đột quỵ não
Bài ngày hôm trước Bài ngày hôm sau